Digitale Identiteiten

Blockchain applicaties beloven een digitale wereld van vertrouwen. We kijken naar een gedeelde database, waar je vertrouwen kunt hebben dat de gegevens kloppen, want controleerbeer en niet meer aan te passen achteraf. Tenminste, dat wordt beweerd.

Blockchain-oplossingen voor de identificatie van personen, rechtspersonen en objecten. Identificatieprocessen zijn nodig om blockchain-applicaties mogelijk te maken, maar tegelijkertijd kunnen deze processen worden versterkt door blockchain. Werken aan identificatieprocessen vereist focus op zowel interoperabiliteit als standaardisatie en vereist federaal, dat al in ontwikkeling is in verschillende Nederlandse en internationale overheidsinstanties en industrieƫn.

Recht om te worden vergeten

Verschillende kwesties spelen een rol De organisatie van identiteitsprocessen, zoals de impact van het versterken van de internationale standaardisatie en interoperabiliteit, het hergebruik van bestaande protocollen voor identificatie en hoe het beheer van deze processen is georganiseerd. Problemen met betrekking tot sleutelbeheer en de vergeten opdracht blijven ook bestaan. De ontwikkeling van deze andere blockchain-applicaties vereist wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Acties 2017

Realisatie van een conceptspecificatie voor digitale identiteiten en een voorstel voor experimenten en onderzoek;

Vaststellen van commitment en aanpak voor de Nederlandse inspanningen op het gebied van internationale standaardisatie voor digitale identiteiten en blockchain;

Duidelijkheid scheppen over de relatie met de overheid van alle overheidsorganisaties, zoals de overheid van Identiteitsgegevens, de Nederlandse Kamer van Koophandel en de basisregistraties van het ministerie van Veiligheid en Justitie, met specifieke aandacht voor privacywetgeving;

Duidelijkheid over juridische kaders en synergie met andere huidige processen op het gebied van digitale identificatie en authenticatie

Vergroten en uitbreiden waar huidige initiatieven zoals de werkgroep Smart Contracts;

Werken aan cyberveiligheidskwesties die verband houden met onveranderlijkheid, bestuur, consensusmechanismen en kwantumvijanden;

Verdere verkenning en consolidatie van andere wetenschappelijke onderzoeksprogramma's en routekaarten door onderzoeksthema's uit de veldlabs.

16 augustus 2017

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Blockchain