Human Capital

Aan het begin van een technologiecyclus is er nog weinig expertise of talent beschikbaar. Zo ook met blockchain. Kennis en kunde op dit gebied zijn schaars, zowel op informatie-technische als op sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische, ethische en business thema’s.

De noodzaak voor organisaties om de eigen populatie tijdig en goed (her) op te leiden in nieuwe technologieën zoals blockchain blijft daarbij te vaak onderbelicht.

Om snelheid en impact te kunnen genereren, is het noodzakelijk kennis en ambitie te creëren op verschillende niveaus binnen organisaties. In ambitieuze organisaties is een kritische massa van mensen nodig die in blockchain kunnen dromen, aansturen, ontwerpen, bouwen en beheren. Deze bestaande talent gap gaat een rol spelen in de internationale concurrentieslag om blockchaintechnologie. Actielijn 3 heeft als missie deze stroomversnelling binnen organisaties op gang te helpen, mede door het creëren en organiseren van een Blockchain in a Day cursus en het organiseren van overige informatieve sessies.

Distribueren van beschikbare blockchainkennis

Vanuit de actielijn Human Capital Agenda zal verder worden gewerkt aan het efficiënt en zo snel mogelijk distribueren van de beschikbare kennis. Binnen coalitiepartners, op voorhand geïdentificeerde sectoren en relevante belangenorganisaties wordt de blockchain kennisbehoefte vanuit organisaties geïdentificeerd. Gelijktijdig wordt in samenwerking met de aangesloten opleidingspartners een inventarisatie van het kennisaanbod gemaakt om zodoende de te dichten gap in kaart te brengen.

Ook zal worden onderzocht welke kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties sowieso nodig zijn in de diverse domeinen die voor het effectueren van blockchaintoepassingen relevant zijn. Doelgroepen daarbij zijn bestuurders, organisatiestrategen, enterprise IT-architecten, software developers, businessmanagers én professionals uit de vakgebieden human resources, finance, audit, logistiek, kwaliteit en compliance. Samen met wetenschappelijke, hbo- en mboinstellingen en andere opleidingsinstellingen gaat de actielijn Human Capital Agenda bouwen aan programma’s voor opleiding en professionalisering die aansluiten bij de behoefte van bedrijven en wordt de ontwikkeling van meer formele opleidings- en kwalificatieprogramma’s in gang gezet, zoals minors op wetenschappelijk en hbo-niveau, en het stimuleren van doorlopende leerlijnen tussen het hbo en het mbo.

De Human Capital Agenda werkt aan de publicatie van een rapport waarin de (kern)competenties en profielen van de blockchainprofessional van de toekomst beschreven zal worden, opgebouwd binnen het kader van het eCF. De competenties en profielen worden opgesteld aan de hand van de inventarisaties naar kennisbehoefte en -aanbod.

Acties 2018

  1. Het inrichten van een workspace (online en offline) binnen de coalitie, waar private en publieke kennis en kunde op de juiste manier gedeeld en ingezet kunnen worden;
  2. Het identificeren en ondersteunen van de behoefte aan kennis en kunde voor blockchain bij de kernpartners en binnen op voorhand geselecteerde relevante sectoren en belangenorganisaties;
  3. Het ontwikkelen van formele en informele mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en opleiding;
  4. Afronden van een inventarisatie van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor om- en bijscholingsprogramma’s (mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs);
  5. Vertalen van de inventarisatie naar (kern)competenties en profielen voor de blockchain professional van de toekomst, waarbij gebouwd wordt op het model van de eCF;
  6. Verbinden en mobiliseren van het onderwijsveld, primair gericht op het hbo, teneinde een versnelling aan te brengen in het blockchainonderwijs, mede door het organiseren van informatieve sessies voor opleidingscoördinatoren;
  7. Realiseren en organiseren van een trainingsmodule Blockchain in a day, onder meer voor bestuurders en toezichthouders. In eerste instantie exclusief voor partners van de coalitie;
  8. Opstarten van een Teach the Teachter actieprogramma;
  9. Het onderzoeken van benodigde kennis, vaardigheid- en gedragscompetenties in de diverse domeinen voor het effectueren van blockchaintoepassingen.

16 augustus 2017

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Blockchain