Randvoorwaarden

Naarmate transformatieve toepassingen van blockchain dichterbij komen, wordt het belangrijker dat de sociale, juridische, ethische en economische ruimte daarop is ingericht. Er moet een breed draagvlak en besef ontstaan voor het gebruik van blockchaintoepassingen.

De Dutch Blockchain Coalitie werkt daaraan aan dergelijke ‘goede condities’ waaronder blockchain benut kan worden. De coalitie wil daarvoor een onafhankelijk, sector-overstijgend platform en samenwerkingsverband bieden aan relevante stakeholders vanuit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Toekomstbestendige nieuwe systemen en reguleringen

Een grote opgave ligt in het ontwikkelen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit en betrouwbaarheid van de techniek en de informatie die wordt verwerkt via blockchains. Het gaat dan bij voorkeur om wereldwijde standaards en normeringen die compatibel moeten zijn met de Europese opvattingen, waarden, normen en reguleringen.

Blockchain toepassingen krijgen maximale kracht als zij kunnen worden ingezet in complexe en tegelijk grootschalige contexten. Daarom is samenwerking nodig met Europese en wereldwijde stakeholders zoals de Europese Commissie maar ook partijen als World Economic Forum, World Bank en IMF nodig.

Er zal intensieve betrokkenheid vanuit α-, β- en γ-wetenschapsdomeinen vereist zijn. Er zullen onderzoeksvragen naar boven komen rond acceptatie en vertrouwen door burgers en bedrijven in de werking van blockchain. Welke verwachtingen zullen burgers, klanten, bedrijven, beleidsmakers, financiers en aandeelhouders hebben bij de transparantie die blockchain kán opleveren? Wat betekent voor deze partijen het leggen van een regierol bij eindgebruikers, ten dienste van de eigen privacy en security? Maar ook is onderzoek nodig naar het bouwen van de extreem veilige software voor smart contracts; naar hoe de aansprakelijkheden van slechte smart contracts afgewikkeld kunnen worden, en naar welke nieuwe (markt)rollen er zullen ontstaan. Het gaat ook over het managen van de veranderingen die zullen leiden tot innovaties van complete markten en tot nieuwe systemen en reguleringen die voldoende toekomstbestendig zijn.

Rond blockchain komt ook de rol van de overheden, toezichthouders en belangenorganisaties in beeld. Het gaat daarbij om aspecten als governance van de blockchain, regulering en marktvorming, wettelijke aansprakelijkheden, privacybescherming, consumentenbescherming, conflictbemiddeling en arbitrage, contractrecht, nieuwe rollen van trusted third parties, rollen van identificerende en certificerende partijen, de werking van smart contracts, the right to be forgotten, nieuwe mogelijkheden en rollen voor compliance en auditfuncties.

Acties 2018

  1. Het identificeren en uitwerken van mogelijke showstoppers voor grootschalige uitrol van blockchaintoepassingen (fieldlab-overstijgend maar wel mede geïnspireerd door fieldlabs);
  2. Het bijdragen aan standaardisatie en auditability binnen ISO (global) en CEN verband (EU verband)
  3. Samenwerking ontwikkelen met Benelux, Duitsland, de Europese Commissie en stakeholders als World Bank, IMF en anderen.
  4. Het duiden van relevante juridische kaders voor de inzet van smart contracts,
  5. het identificeren, analyseren en agenderen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving in bijvoorbeeld privacy-, mededingings- en consumentenwetgeving
  6. het verwerven van politiek en bestuurlijk engagement en leiderschap
  7. Het ontwikkelen van passende wetenschapscommunicatie
  8. Het ontwikkelen van inzicht in de diffusie en effectuering van blockchaintoepassingen in markten en maatschappijen;

16 augustus 2017

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Blockchain